Entreprenörer:

Mikael Gunnarsson

Tele 073-089 67 01

Lasses Entreprenad

Tele 070 866 21 80

Jordvärme

Tele Anders 073-544 62 61

Tele Bjarne 070-855 65 04

Högens Gård

Tele Håkan 070-580 35 22

Tele 0340-65 2017

Stråvalla Maskinstation

Tele Per Erik 070-595 12 35

Tele Sven-Olof 070-595 12 35  

 

Att tänka på vid installation av vatten och lågtrycksavlopp!

1.  Planera och förbereda

Det är viktigt att ni läser igenom den informationen som går med pumpbrunnen ut. Innan arbetet påbörjas.

Planera för vattenledningens dragning och anslutningspunkt i bostadshuset, frostfritt djup 1,2 m.

Tänk på vattenmätaren som skall placeras lättåtkomligt och frostfritt.

Planera för pumpstationens placering. Tänk på att det skall vara självfall hela vägen från huset till pumpstationen.

Kontrollera att tak – regn – och dränvatten inte tillförs pumpstationen genom nya eller gamla ledningar.

Befintliga äldre ledningar (betongrör) bör bytas.

Tala med rörmokare.

Planera för elförsörjningen till pumpstationen

Elkabeln skall klara att leverera 4 kilowatt till pumpstationen.

Elkabeln dras till larmskåpet som placeras ovan pumpstationen. Lämpligt djup för elkabeln 60 cm.

Larmskåpet (elskåpet) är försett med en larm-lampa som lyser om fel skulle uppstå, därav namnet.

Larmskåpet kan placeras på en stolpe eller på en vägg nära pumpstationen.

Avståndet mellan pumpstation och larmskåp ska vara max 5 m.

Elkabeln mellan pumpstation och larmskåp levereras av Grundfoss.

Om ni lägger ner kabelrör (skyddsrör) tänk på att undvika skarpa böjar och att dragsnöre av god kvalitet finns i röret.

Tala med Elektriker.

2.  Driftsättning

När ni har fått klartecken från VA-föreningen att anläggningen kan tas i bruk, är det dags att koppla in det kommunala vattnet, och koppla bort det gamla enskilda vattnet

OBS: det får ej finnas någon som helst förbindelse mellan enskilt och kommunalt vatten.

Om man behåller enskilt vatten för t.ex. bevattning av trädgård måste det vara ett separat system.

Till sist: koppla om självfallsledning för avloppet från gammal tank till nya pumpstationen.

Först därefter kan schakt för omkoppling mellan gammalt och nytt slutgiltigt återställas.

Tänk på att minimera risker med öppet schakt. Man kan t.ex. stängsla, övertäcka, eller delvis återfylla schaktet i väntan på att nya pumpstationen är inkopplad.

Slutligen: Öppna serviceventilerna vid tomtgräns.

Provtagning

Under våren, innan driftsättning, kommer även en tjänsteman från kommunen att åka runt och ta vattenprover på allas enskilda vatten, detta för att säkerställa att det inte finns några skadliga bakterier i era ledningar, som i ett senare läge kan förorena dom nya ledningarna.

Denna provtagning är kostnadsfri.

Om provtagningen visar att det behövs en klorering av era ledningar, kostar det 2000 kr, enligt information från kommunen.

Information om lågtrycksavlopp från Grundfos

Grundfos Villapumpstation