loftadalen_sommar.jpgloftadalen_vinter.jpg

Start


SENASTE NYTT
 
 
Välkommen på Årsstämma 2024 onsdagen den 19 juni kl 19:00 i Stuvs Bygdegård.
Vi har kallat till årsmötet via SMS, mail, samt vår hemsida.
Dagordning och Verksamhetsberättelse kommer finnas i bygdegården.
Välkomna!

Stopp i pumpstationen 2021-05-29

Vi har i dag, lördagen den 29 maj, fått ett stopp i pumpstationen pga. att elförsörjningen
inte fungerar. 
Prognos: Vi kommer att åtgärda felet under dagen. (lördagen den 29 maj)
Vissa av våra medlemmar kan uppleva att de är ett lägre tryck på vattnet, eller att det
inte kommer något vatten alls.

Så vi vill få alla medlemmars hjälp, under tiden för reparationen, att spara på vattnet


Styrelsen

Löftadalens avloppsförening

 
Information 2021-04-30
Kungsbacka kommun skriver på deras sida:

På grund av ett underhållsarbete vid vattenverket vid Fjärås bräcka finns risk för sjunkande tryck i vattenledningarna
under de närmaste två veckorna. Därför ber vi alla abonnenter att dra ned på sin vattenanvändning. Avstå exempelvis
från att vattna i trädgården och att fylla poolen just nu.

 

Komplettering till underhåll av pumpbrunn.

Då pumpen startar och pumpar ner till torrkörningsskyddet efter alla former av elavbrott så bör man noga rengöra nivåsensorn i samband med det ordinarie underhållet och rengöringen av brunnen. Det som annars kan inträffa är att pumpen startar t.ex efter ett oplanerat strömavbrott och inte stoppar om sensorn är kraftigt nedsmutsad. Pumpen kan då skadas om den får gå en längre tid.

Vet man att man bor i ett område där strömavbrott ofta kan inträffa bör man kontrollera  pumpens funktion även mellan ordinarie underhåll.

Kontrollen sker genom att stänga av pumpen med det röda vredet i larmskåpet, vänta några sekunder och sedan starta pumpen igen. Pumpen ska då starta och pumpa ner till torrkörningsskyddet och stanna.

Styrelsen

 
Information 2020-09-15 
Lördagen den 19 och söndagen den 20 september kommer vi att åka runt till våra medlemmar för att inspektera
Era inkopplingar av vatten och avlopp samt läsa av vattenmätaren.  Vi hoppas hinna med de flesta under helgen.
Övriga som inte är hemma kommer vi besöka under kommande vecka.

Gällande driftavbrott
Vi har under drifttiden haft några stopp i vårt avloppssystem. Vi vet inte med säkerhet vad som är orsaken men
vi påminner om att det bara är tillåtet att spola ner toalettpapper i avloppet.Hushållspapper, torky, bindor och
våtservetter mm kastas i hushållssoporna. Styrelsen har tagit beslut om att vi provar att få bort stoppet själva
innan vi tar hit spolbilen. Stoppet kan ta några dagar att få bort och på kvällar och helger undviker vi att ta hit
en spolbil. Vid driftavbrott försöker vi kommunicera detta till berörda medlemmar så fort som möjligt med SMS
eller epost. Vid driftavbrott gäller det att skapa  uthållighet genom att undvika att tvätta, diska och duscha.
För att föreningen skall kunna kommunicera personligen vid driftstörningar, är det viktigt att föreningen har rätt
mobilnummer samt mailadress. Det är upp till varje medlem att förse föreningen med rätt mobilnummer samt
mailadress för att få information om eventuella driftstörningar, via epost eller SMS, vilket ni kan göra på
föreningens hemsida.
 
Styrelsemöte 2020-06-09

Vi har tidigare skrivit på hemsidan att vi skjuter på Årsmötet tills Corona lagt sig och att
folkhälsomyndigheten accepterar
sammankomster. Det har nu kommit till vår kännedom
att man inte beviljar förlängning pga. Corona så vi behöver ändå under rådande
omständigheter genomföra ett årsmöte innan den 30 juni. 
I rådande situation håller vi
ett formellt årsmöte utan allmän information eller frågestund. 
Årsmötet sker måndag
den 29 juni i Stuvs bygdegård kl 19.00. 
För att vi inte skall bli för mycket folk så ber
vi Er endast komma en från varje familj. 
I år kommer vi inte att servera någon fika.

Ni som önskar få materialet utskickat före mötet kan begära detta via maila till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer ni att få materialet utskickat på mail.


Välkomna.

Styrelsemöte 2020-05-12

Styrelsen beslöt att skjuta fram föreningens årsmöte, på grund av coronaviruset
Då läget är osäkert så flyttas årsmötet fram på obestämd tid. Nytt datum för årsmöte
meddelas så fort det finns möjlighet.

 

Arbetsmöte i styrelsen 2020-01-28

Jourverksamhet

Vid arbetsmötet, beslutade styrelsen att starta en jourverksamhet för att sköta våra anläggningar.

Beslutet innebär att valberedningen får i uppdrag att utse kandidater inför verksamhetsåret 2020/21.

Målet är att hitta 12 stycken kandidater som tar på sig denna uppgift mot en ersättning, från föreningen.

Tanken är att man arbetar två och två, under vardera två månader i sänder.

För Er som skulle vilja bidra i denna fråga kan kontakta ordförande Anders Jonsåker via telefon

0705-66 64 74 eller via mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Jonsåker kan också kontaktas vid jourfrågor fram tills organisationen är på plats.

Krav på vattentryck

Vattentrycket i ledningsnätet beror på topografiska förhållanden och systemets hydrauliska funktion.

Vattentrycket är avgörande för att medlemmen ska kunna använda sin installation på det sätt som avses.

Lågt tryck innebär att flödet begränsas eller att inget vatten alls kan levereras. Högt tryck kan medföra läckage,

missljud eller skador på fastighetens vatteninstallation. Det medför också generellt högre vattenförbrukning.

Då det även förekommer tryckförluster inom fastigheten behöver vattentrycket i föreningens ledningsnät

ha marginal för detta. Föreningen har nu ett vattennät med en längd av mer än 4 mil i drift.

Detta innebär att om de fastigheter som ligger längst ut i nätet skall kunna få ett acceptabelt tryck i sina

ledningar, får de som ligger nära Frillesås ett betydligt högre vattentryck än de fastigheter som ligger

längst ut i vårt nät. Föreningen rekommenderar att man inte överskrider ett vattentryck om maximalt 4 bar

i sin fastighet, då det kan komma att medföra läckage och skador.

Varje fastighetsägare har därför ett eget ansvar att begränsa sitt vattentryck inom sin fastighet.

Detta är alltså inget som föreningen tar ansvar för.

 

 

Styrelsemöte 2019-10-27

Etapp I
När det gäller etapp I, så är ca 130 medlemmar inkopplade på föreningens gemensamma vatten- och avloppsnät.
Det innebär att merparten av de fastigheter som omfattas av etapp I har kommunalt vatten och avlopp just nu.

Etapp II
När det gäller arbetet på sträckan Hult/Biared så är samtliga medlemmar nu anslutna.

Fortsatt så har vi förfrågningar från många fastighetsägare som önskar ansluta sig till avloppsföreningen.

Med bakgrund av detta beslöt styrelsen att utse Christer Samuelsson som kontaktombud.

Via Christer Samuelsson kan du få information och status om vad som gäller för just din fastighet.

Christer når du på telefon: 0340-65 41 85 eller via mail

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vid pennan

Lennart Hansson
Styrelseledamot
Löftadalens avloppsförening

 

te i styrelsen den 27 augusti 2019

Etapp I
Föreningen kommer att läsa av samtliga de mätare som installerats på de anläggningar som finns med i etapp 1.
Avläsningen kommer att genomföras med hjälp av områdesansvariga.

Etapp II

För att starta etapp II, kommer föreningen att behöva teckna ytterligare nyttjanderättsavtal.
De aktuella fastighetsägarna kommer att bli kontaktade inom de närmsta veckorna.

Övrigt
Styrelsen beslöt att ha två styrelsemöte under hösten 2019. Där kommer även revisorerna att bjudas in.
De aktuella datumen är tisdagen den 22 oktober samt tisdagen den 3 december.

Styrelsen kommer dessutom att träffas för arbetsmöten, var annan vecka.


Vid pennan

Lennart Hansson
Styrelseledamot
Löftadalens avloppsförening

 

Styrelsemöte 2019-08-14

Etapp I

När det gäller etapp I, så är mer än 60 % inkopplade på föreningens gemensamma vatten- och avloppsnät, vilket innebär att mer än 80 fastigheter har kommunalt vatten och avlopp just nu.

Föreningen kommer nu att skicka ut en kompletteringsfaktura med bl.a. de tillval som respektive fastighetsägare gjort.

Etapp II

När det gäller etapp II, Mellankullevägen, Hult/Biared så kommer den sträckan att påbörjas i slutet av september.

För att kunna göra detta kommer ytterligare markavtal att behöva tecknas.

 

Vid pennan

Lennart Hansson
Styrelseledamot
Löftadalens avloppsförening

 

Gällande våra apparatskåp/larmskåp.

Styrelsen har gjort en reklamation till Grundfos på att vissa av apparatskåpen larmar hela tiden.
Vid kontroll av skåpen upptäcktes att en komponent inte var ansluten.
MB-el har fått i uppdrag, av Grundfos, att åtgärda samtliga skåp och detta arbetet kommer att ske från v 31 till v 33.
MB-el kommer att kunna utföra arbetet från utsidan så ni behöver inte vara hemma.

Mer information

Styrelsen för Löftadalens avloppsförening, har beslutat att lägga ut en kort information efter varje styrelsemöte, om behov skulle finnas.

Detta för att ni medlemmar skall kunna se status i projektet.

Styrelsemöte 2019-06-04

Antal medlemmar är idag 169 stycken, varav 135 av dessa ligger i etapp 1, vilket innebär att de succesivt ansluter till det gemensamma systemet just nu.

Idag har föreningen anslutit 65 fastigheter av totalt 135, som omfattas av etapp 1.

Vi räknare med att de flesta av de fastigheter som omfattas av etapp 1, skall vara anslutna inom några veckor. Takten på anslutningarna är nu cirka 15 fastigheter per vecka.

Vi går därmed in i nästa fas i vårt gemensamma projekt att förse byggdens invånare med såväl vatten som avlopp, nämligen förvaltningsfasen.

För de fastigheter som hitintills anslutit sig till det gemensamma nätet, har det fungerat mycket bra.

Årsmöte

Föreningen har kallat till årsmöte den 18 juni, kl. 1900, Byggdegården i Stuv.

Såväl gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Vi har kallat till årsmötet via SMS, samt vår hemsida.

Vi saknar kontaktuppgifter!

Vi saknar dock några medlemmars mobila telefonnummer, som behövs för att kunna lägga ut korta SMS meddelanden, vilket kan vara nödvändigt i förvaltningsfasen.

Så till er som inte fått kallelsens till årsmötet via SMS, var snäll och ge oss ert mobilnummer.

Ni kan lämna dessa uppgifter i samband med årsmötet, eller via mail, till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ange namn, fastighetsbeteckning, mobilt telefonnummer, samt mailadress


Vid pennan

Lennart Hansson

Styrelseledamot
Löftadalens avloppsförening


Årsmöte den 18 Juni kl 19.00 i Stuvs Bygdegård
 

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsmöte tisdag 18 juni kl. 19.00 i Stuvs bygdegård.

Ärende:            Årsmöte enligt stadgarna. Gäller bokslut, ansvarsfrihet, budget och val.


Ni som önskar kan få mail om årsredovisning om ni hör av Er till mig. I annat fall finns det i bygdegården vid mötet.      

Alla är välkomna!  Kaffe o bulle serveras.

Styrelsen genom ordf. Anders Jonsåker.

Kallelse har även gått ut på sms den 22 maj.
Om ni inte fått något SMS lämna ert mobilnummer till styrelsen.


 
Ny information 2018-10-31 (klicka på länkarna nedan)

Årsmöte den 13 Juni kl 19.00 i Stuvs Bygdegård

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsmöte onsdag 13 juni kl. 19.00 i Stuvs bygdegård.

Ärende:            Årsmöte enligt stadgarna. Gäller bokslut, ansvarsfrihet, budget och val.

Ni som önskar kan få mail om årsredovisning om ni hör av Er till mig. I annat fall finns det i bygdegården vid mötet.      

Alla är välkomna!  Kaffe o bulle serveras.

Styrelsen genom ordf. Anders Jonsåker.

 
2018-03-02
Tillkommande fastigheter

För tillkommande fastigheter har vi en preliminär anslutningsavgift för vatten och avlopp på 240 000 kr / anslutning.

Då vi är en ekonomisk föreningen, och inte har något vinst intresse skall vi utföra en vatten och avloppsanläggning för medlemmarnas på bästa tekniska och ekonomiska sätt. Därför kan ovan summan  både öka eller minska för medlemmarna då projektet är färdigställt och avräknat.

 

2017-06-12
Dispens

Vi har fått en ny dispens för avloppen till maj 2018.
Läs dokumentet genom att klicka HÄR.

Årsmötet
Ni som önskar få ta del av Balansrapporten och Resultatrapporten före mötet kommer den att mailas ut till de som efterfrågar denna. 

2017-06-07
Påminnelse

Årsmötet den 15 juni Kl 19.00.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning kommer att finnas på mötet.

Välkomna.

2017-04-26

Kallelse till separat informationsmöte och stadgeenligt årsmöte till alla medlemmar i Löftadalens avloppsförening.

Styrelsen kallar härmed till särskilt infomöte måndag 15 maj kl 19.00 i Stuvs bygdegård.


Ärende:            Informera om aktuellt läge med utbyggnaden som nu är igång på 3 fronter.

      När och hur kommer pumpbrunnarna och vad krävs av oss som medlem med inkoppling mm.


Medverkan från leverantören Grundfors. Enkel fika serveras.


Alla är välkomna! Ta chansen informera Er och ställa frågor. Ingen fråga är oviktig.


Styrelsen genom ordf. Anders Jonsåker.

 

 

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsmöte torsdag 15 juni kl 19.00 i Stuvs bygdegård.


Ärende:            Årsmöte enligt stadgarna. Gäller bokslut, ansvarsfrihet, budget och val.

                          Byggfrågor mm avhandlas 15 maj.


Alla är välkomna!


Styrelsen genom ordf. Anders Jonsåker.


2016-10-27
 
Vi är strax färdiga med slangläggningen från kyrkan upp till korsningen Sjögärde.
Den del som vi inte fick med i samförläggningen.

Styrelsen har under sommaren och i höst jobbat med lite olika alternativa entreprenörer för att få fram ett så kostnadseffektivt alternativ som möjligt.

Vi börjar nu närma oss att få till ett avtal med någon entreprenörer som kan påbörja grävning efter nyår eller snarast då vädret tillåter.

För att komma igång med grävning efter nyår har styrelsen ca 84 st markavtal att teckna vara av 24 st är skrivna till dags datum.

Styrelsen har beslutat att tidigare information om att nästa betalning sker hösten 2016 är ny framflyttad till efter årsskiftet februari / mars.

Medlemsavgiften kommer att faktureras ut inom kort för 2016.

Aktuell medlemslista finns nu på vår hemsida?
Kontrollera gärna att uppgifterna stämmer på listan.

 

Vi har lite information från Grundfos som ni kan hämta hem från hemsidan.
Titta under fliken TEKNIK.____________________________________________________________________________

Årsmöte Löftadalens avloppsförening.

Tisdagen den 21 Juni kl 19.00

Plats: Stuvs bygdegård

Styrelsen hälsar Er välkomna.

2016-05-16

 

Årsmöte planeras hållas den 2016-06-21 kl 19.00.

Ny Dispens har vi till den 14 januari 2017.

Samförläggningen börjar bli färdig fram till Kyrotorp från transformatorstationen i Frillesås

Samförläggning i Blackedal har på börjas

Tryckning under Löftaån klar upp till Slätten.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har idag ca 151 st medlemmar på vår lista. 142 delägaravtal är skriva tills dags datum.

Betalningsviljan på de första 25 000 kr har varit bra från våra medlemmar.  Vi har skickat ut 130 st fakturor

Vi har tecknat avtal med Grundfos om dimensionering av tryckavloppssystem samt pumpar.  

Trolk har nu kommit halvvägs med det arbetet som skall utföras fram till Hellges. Tryckning under motorvägen och ravinen är klara.

Styrelsen jobbar aktivt med att hitta dragningar som gör det kostnadseffektivt i samarbete med olika markägare just nu är fokus på området upp mot Sjögärde/ Blackedal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminär betalningsplan
Hösten 2105                               25 000 kr
Sommaren 2016                      
120 000 kr.  I samband med etapp 2 Stuv/Sjögärde
Våren/Sommaren 2017           40 000 kr
Slutreglering Nov-Dec 2017   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid mötet den 3 november var vi 112 medlemmar som beslutade att vi skulle dra igång avloppsprojektet.
Vi har nu dragit igång på allvar och till dags datum har vi  skickat ut 113 fakturor om 25 000 kr.
Vi har ca 124 delägaravtal och vi tror på ca 147 st innan året är slut.

På onsdag den 9 dec påbörjar  entreprenören Trolk vår grävning och nedläggning av slang.
Ni som är observanta ser att vi även beställt slang som ligger utmed Frillesåsvägen.  


För medlemmar som har frågor finns styrelsen tillgänglig på Stuvs bygdegård 

Söndagen den 29 November kl 15.00 - 17.00. 

 

Informationsmöte för icke medlemmar på Stuvs bygdegård

Torsdagen den 26 November kl. 18.30

2015-10-18
Information-och beslutsmöte

Som medlem i Löftadalens avloppsförening kallas du till Information- och beslutsmöte

Datum: tisdagen den 3 november

Plats: Stuvs bygdegård

Tid: kl. 18:30-18:50, inskrivning i röstlängden, samt utdelning av röstsedlar.

Informations- och beslutsmötet startar kl.19:00

Om du inte har möjlighet att komma själv, som medlem, finns det möjlighet att skicka någon i ditt ställe. Närvarande person på mötet skall ha en godkänd fullmakt från fullmaktslämnaren. Man kan endast företräda en annan fastighet med fullmakt på mötet.( Fullmakt bifogas)

Klicka här för mer
2015-07-08
2015-05-18

Vi kommer att hålla årsmötet i Stuvs bygdegård tisdagen den 16 juni kl 19.00.
Ny dispens ansökan har skickats in till kommunen sedan någon vecka tillbaka.   2014
Beslut om fortsatt dispens. Klicka på denna rad för att läsa beslutet.
Kopia på utsänt Nyhetsbrev:

 

NYHETSBREV
 
Du får detta brev för att du på något sätt är berörd av det arbete som vi i Löftadalens avlopp har framför oss.
 
Vi har bildat en Ekonomisk förening där vi vill ha med så många medlemmar som möjligt i vårt område.
 
Vi är idag ca 125 st, så vi är på god väg.
 
Vi har haft ett flertal möten med kommunen om alternativa anslutningar, men det lutar mest åt anslutning i Frillesås industriområde just nu.
 
Vi tror nu på avlopp och vatten till rimliga kostnader, och det är inte omöjligt att vi kan ha detta på vissa ställen redan 2015-2016.
 
Områdesansvariga har även medlemslistor till de som önskar gå med i framtiden. Gå gärna in på hemsidan och se vem du har som kontaktperson i Ert område.
www. loftadalensavlopp.se
 
Områdesansvariga och kontaktpersoner.
 
Lars Birgersson,
 
Torbjörn Mann
 
Ingmar Karlsson
 
Mikael Eriksson
 
Sven Gustavsson
 
Nicklas Thörnberg
 
Mikael Antonsson
 
Fredrik Gerkens
 
Olle Gustavsson.
 
Morgan Nilsen.
 
Då vi har ett stort område att täcka ser styrelsen gärna att fler anmäler sig som kontaktpersoner för de områden som saknar kontaktpersoner.
 
Vi har gått igenom vårt medlemsregister då anmälningar har kommit in på lite olika vis.  De som inte betalat för 2013 kommer snart att få en faktura.
 
Idala avlopp kommer troligtvis att köra igång grävning till hösten då kommunen lovat vara framme med avloppsledning i Gällinge till vårkanten.
 
Vi planerar årsmöte till den 16 juni i Stuvs byggdegård kl 19.00.
 
 
Med Vänlig Hälsning,
 
Styrelsen.
Anders Jonsåker, ordförande
 

Vi har fått ny dispens som gäller fram till 2014-10-30.

Klicka här för att titta på beslutet

Nu kan du anmäla dig som medlem direkt på hemsidan.
Välj Medlemsansökan i menyn till vänster.
Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt och sedan finns du med på medlemslistan som du kan välja via menyn till vänster.
Obs! Medlemslistan är numera i Fastighetsordning.

Faktura på insats och medlemsavgift håller på att skickas ut.

Nyheter i korthet

  • Föreningen är bildad
  • Föreningens konto är klart
  • Fakturor på medlemsavgiften kommer att skickas efter hand

Delar av styrelsen  träffade Kaj Jensen, på Miljö och Hälsa i Kungsbacka, den 7 oktober.
Kommunen har nu börjat skicka ut föreläggande till de fastighetsägarna som inte har ett godkänt avlopp.
Är det så att ni skulle få ett sådant brev så meddela kommunen att ni är medlemmar i Löftadalens Avlopps förening och har dispens till den 18 Januari.
Allt eftersom föreningen jobbar vidare med vårt avloppsprojekt så kommer denna dispens att förlängas.
Glöm inte all kontrollera att ni finns med på föreningens medlemslista.
Då slipper ni förhoppningsvis att få ett föreläggande från kommunen.

Så här kontrollerar du att du finns med i den medlemslista som skickats till kommunen.

Välj medlemslista på menyn till vänster.

 

De som anmält sig som medlemmar i föreningen har fått en första förlängning av sin dispens till Januari 2014.
Vi kommer regelbundet att skicka över en lista med nya medlemmar till kommunen.
Så anmäl er som medlemmar nu, om ni inte redan gjort detta.
Meddela gärna era grannar eftersom vi inte har kontakt med alla fastighetsägare i trakten.

De som får papper från kommunen om att avloppet inte längre är godkänt, skall meddela kommunen att de är med i föreningen, så kommer även de med på dispens listan.    

Mer information kommer inom kort

Anders Jonsåker

Protokoll från styrelsemöte den 6 Mars 2013
Klicka här.

Stadgar för Löftadalens Avloppsförening.

Klicka här.

Följ tillströmningen av intresserade och medlemmar genom att välja Anmälningsstatus på menyn till vänster.
Prata med era grannar och be dem registrera sig.

Att anmäla sitt intresse kostar inget.
Att registrera sig som medlem innebär att man får betala en medlemsavgift på  500:- för 2013.
Avgiften bedöms räcka för att finansiera uppstarten av detta projekt.
Dessutom skall man betala en insats i den Ekonomiska föreningen på 100:-

Man förbinder sig däremot inte att betala ett avloppssystem oavsett kostnaden.
Det är ett beslut som var och en få ta när styrelsen presenterat en kostnadskalkyl  för projektet.

För att få dispens från att åtgärda sitt avlopp enligt Miljö och Hälsas åtgärdskrav, krävs att man är medlem i avloppsföreningen och har betalat sin medlemsavgift.


Ni kan också gå in på kartan här under och se vilka fastigheter som har anmält intresse.

Brun cirkel = Avlopp,   Blå cirkel = Vatten,   Grön cirkel = Fiber

Klicka här för karta